Warsaw University of Life Sciences

Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture

DOBÓR NATURALNY NAUKOWCÓW – WYWIAD Z DYREKTOREM NCNZachęcamy Państwa do lektury wywiadu z dyrektorem Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzejem Jajszczykiem pt. „Dobór naturalny naukowców”. Wywiad ten został opublikowany w sobotnio-niedzielnym wydaniu Gazety Wyborczej (27-28.07.2013).

Skan wywiadu