Warsaw University of Life Sciences

Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture

REGPOT-PL 2014 – mini sympozjum i warsztatyWykorzystanie doświadczeń projektów REGPOT-PL w podnoszeniu kompetencji w zarządzaniu przyszłymi projektami Komisji Europejskiej

Experience of the REGPOT-PL projects in improving  competence in the future EC projects’ management

mini-sympozjum i warsztaty
organizowane w ramach projektu Warsaw Plant Health Initiative

SGGW w Warszawie, 27-28 marca 2014

read more