Warsaw University of Life Sciences

Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture

Work Package 1


Past events

Wykorzystanie doświadczeń projektów REGPOT-PL
w podnoszeniu kompetencji w zarządzaniu przyszłymi projektami Komisji Europejskiej

Experience of the REGPOT-PL projects in improving competence
in the future EC projects’ management

mini-sympozjum i warsztaty 27-28 marca 2014

Głównym celem mini-sympozjum było zintegrowanie zespołów badawczych z różnych instytucji poprzez wymianę doświadczeń związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów unijnych na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych.
Podczas mini-sympozjum podjęta została próba wskazania rozwiązań ułatwiających realizację projektów w obszarach:
1. Instytucjonalnego, administracyjnego wsparcia dla projektów finansowanych ze środków unijnych.

2. Podejmowania przez zespoły

badawcze interdyscyplinarnej współpracy (w obrębie danej instytucji i poza nią) w celu planowania i realizacji nowych grantów europejskich.

pobierz opis wydarzenia
pobierz program mini-sympozjum
pobierz program warsztatów


Wystawa – 27 marca 2014
Osiągnięcia i potencjał badawczy jednostek naukowych realizujących projekty typu REGPOT


go to event’s photo gallery

see more

Workshop

Critical assessment of research priorities in relation
to society expectations and the EC and national plant health regulations

March 6, 2013, Warsaw, Poland, 166 Nowoursynowska St, building 8, room 112

click to see the book of abstracts

PROGRAM

09.30 – 10.15 – Welcome coffee

10.15 – 10.45 – Opening of the Workshop

10.45 – 11.15 – Plant health care and plant protection research in the Czech Republic – M. Hnizdil

11.15 – 11.45 – Grapevine protection in France – E. Herrbach

11.45 – 12.00 – Discussion

12.00 – 12.30 – Coffe break

12.30 – 13.00 – Current status of plant disease management in Denmark L. Munk

13.00 – 13.30 – Regulation for the plant protection in Poland – B. Rzeźnicki

13.30 – 14.00 – Organization and functioning of the plant health services in Poland – T. Kłos

14.00 – 14.15 – Discussion

14.15 – 14.30 – Conclusion of the Workshop

14.30 – 15.30 – Lunch

Mini-symposium

Updated policy on plant protection research in response
to new pathogens, pests and weeds emerging the European Union area

click to see the book of abstracts

PROGRAM

March 7, 2013, Warsaw, Poland, 166 Nowoursynowska St, building 8, room 112

09.30 – 10.15 – Welcome coffee

10.15 – 10.30 – Opening of the Symposium

10.30 – 11.00 – The study of grapevine leafroll virus and its vectors (scale insects): transmission biology and epidemiology – E. Herrbach

11.00 – 11.30 – Vaccination of tomato crops to prevent damage caused by Pepino mosaic virus: from basic research to practical application – I. Hanssen

11.30 – 12.00 – Pepino mosaic virus – an endemic patogen of greenhouse tomatoes in Poland – H. Pospieszny

12.00 – 12.30 – The menace of plants by Phytophthora species from water – L. Orlikowski

12.30 – 13.00 – Discussion

13.00 – 14.00 – Lunch


March 8, 2013, Warsaw, Poland, 166 Nowoursynowska St, building 8, room 112

09.30 – 10.15 – Welcome coffee

10.15 – 10.30 – Opening of the Symposium

10.30 – 11.00 – Some important bacterial diseases that may or do emerge, with (possible) economic damage for Europe and the Mediterranean basin and research needed to control them – J.D. Janse

11.00 – 11.30 – How Wageningen is organized as an organization for “science for impact” which lead our research to real innovations by market partners – P.M. Boonekamp

11.30 – 12.00 – Scientific research important element for practical activity in the limitation of the occurrence of quarantine pests S. Wolny, T. Kałuski and A. Sahajdak

12.00 – 12.30 – Defining priorities for research for academic institutions on new crop pests studies R.W. Olszak, Z.T. Dąbrowski

12.30 – 13.00 – Discussion

13.00 – 14.00 – Lunch

Workshop

Exploring and protecting innovations through effective management of Intellectual Property

March 9, 2013, Warsaw, Poland, 166 Nowoursynowska St, building 8, room 112

click to see the book of abstracts

PROGRAM

09.30 – 10.15 – Welcome coffee

10.15 – 10.30 – Opening of the Workshop

10.30 – 11.00 – Protection of the plants in the intellectual property law (biotechnological invention) – Ż. Pacud

11.00 – 11.30 – Protection of the plants in the intellectual property law (UPOV system) – K. Felchner

11.30 – 11.45 – The co–existence of plant variety rights and patents – M. Adcoc

11.45 – 12.00 – Discussion

12.00 – 12.30 – Coffe break

12.30 – 13.15 – Patent law in Poland and Europe on example of the GMO inventions – E. Waszkowska

13.15 – 14.00 – Yarrow Venture Partners Company: Building commercial value from intellectual property – M. Tebeau

14.00 – 14.15 – Discussion

14.15 – 14.30 – Conclusion of the Workshop

14.30 – 15.30 – Lunch