Warsaw University of Life Sciences

Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture

Mini-sympozjum REGPOT-PL 2014Wykorzystanie doświadczeń projektów REGPOT-PL w podnoszeniu kompetencji w zarządzaniu przyszłymi projektami Komisji Europejskiej:

Głównym celem mini-sympozjum będzie zintegrowanie zespołów badawczych z różnych instytucji poprzez wymianę doświadczeń związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów unijnych na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych.

Podczas mini-sympozjum podjęta zostanie próba wskazania rozwiązań ułatwiających realizację projektów w obszarach:

1. Instytucjonalnego, administracyjnego wsparcia dla projektów finansowanych ze środków unijnych.

2. Podejmowania przez zespoły badawcze interdyscyplinarnej współpracy (w obrębie danej instytucji i poza nią) w celu planowania i realizacji nowych grantów europejskich. więcej informacji